Cilj projekta

Osnovni cilj projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Nova Gradiška“ je zaštita okoliša uz poštivanje načela održivog razvoja. Projekt je usmjeren na poboljšanje sustava javne odvodnje, smanjenje gubitaka u sustavu javne vodoopskrbe i rješavanje problema pročišćavanja otpadnih voda. Projekt se provodi na području Aglomeracije Nova Gradiška na kojem će se izgraditi nova kanalizacijska mreža, novi vodovod te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Svrha projekta

Svrha projekta je poboljšanje vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda na području aglomeracije Nova Gradiška.

Vrijednost projekta

178.961.846 kuna od čega sufinanciranje od strane Europske unije iz Kohezijskog fonda iznosi 100.616.732 kune.

Nositelj projekta

Slavča d.o.o., Ljudevita Gaja 56, 35400 Nova Gradiška

Partneri na projektu

Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška

Općina Rešetari, Vladimira Nazora 30, 35403 Rešetari

Općina Cernik, Frankopanska 17, 35404 Cernik 

Posrednička tijela

Posredničko tijelo razine 1

 Posredničko tijelo razine 2

 Ministarstvo poljoprivrede
Ulica Grada Vukovara 78
10000 Zagreb
Hrvatske vode
Ulica grada Vukovara 220
10000 Zagreb

 

SLAVČA D.O.O.