Za više informacija kontaktirajte nas!

 

Slavča d.o.o.
Ivan Kožoman, voditelj projekta
Ljudevita Gaja 56
HR-35400 Nova Gradiška
Telefon: +385-35-362-588
Faks: +385-35-361-008
E-mail: info@slavca.hr

 

Posredničko tijelo razine 1
Ministarstvo poljoprivrede
Sektor međunarodnih projekata
Ulica grada Vukovara 220
HR-10000 Zagreb
Faks: +385-1-6151-821

 

Posredničko tijelo razine 2
Hrvatske vode
Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU
Ulica grada Vukovara 220
HR-10000 Zagreb
Faks: +385-1-6307-686
E-mail: hveu-publications@voda.hr

SLAVČA D.O.O.