Izvršena primopredaja nabavljene opreme za održavanje sustava odvodnje

No Comments Vijesti

IMG_20170124_095300U utorak, 24. siječnja,  u Novoj Gradiški na adresi Ljudevita Gaja 56 (Slavča d.o.o. za komunalne djelatnosti) izvršena je primopredaja nabavljene opreme za održavanje sustava odvodnje projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Nova Gradiška“ ukupne vrijednosti  178.961.846 kn od čega sufinanciranje od strane Europske unije iz Kohezijskog fonda iznosi 100.616.732 kn. Projekt se provodi na području Aglomeracije Nova Gradiška  na kojem će se izgraditi nova kanalizacijska mreža, magistralni vodovod i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

 

Aktivnosti projekta kao i značajne pomake i događaje u provedbi projekta prezentirali su direktor poduzeća Slavča d.o.o. g. Ivan Mikić, mr.sc; voditelj projekta g. Ivan Kožoman, dipl.ing.građ; pomoćnik voditelja projekta g. Mario Dautović, dipl.ing., administrator projekta gđa. Branka Bakunić te Srećko Oroz, ing.stroj. direktor tvrtke Agra trgovina koji je predstavio funkcionalnost isporučene opreme.

 

  1. Mikić naveo je značaj projekta za stanovnike Aglomeracije Nova Gradiška jer će projekt omogućiti sigurnu i pouzdanu opskrbu pitkom vodom koja zadovoljava uvjete propisane u regulativi.

 

IMG_20170124_101231Osnovni cilj projekta je zaštita okoliša uz poštivanje načela održivog razvoja uz usmjerenost na poboljšanje sustava javne odvodnje, smanjenje gubitaka u sustavu javne vodoopskrbe i rješavanje problema pročišćavanja otpadnih voda. Svrha projekta je poboljšanje vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda na području Aglomeracije Nova Gradiška.

 

 

  1. Kožoman je istaknuo da je projekt pokrenut u listopadu 2015. te da su prije toga izrađene studijske analize i glavni projekti, ishođene građevinske dozvole i ostala potrebna dokumentacija.

 

Gđa Bakunić predstavila je nabavljenu opremu ukupne vrijednosti 4.400.000,00 kn: vozilo za prijevoz IMG_20170124_100819radnika/putnika, specijalno vozilo za usisavanje i ispiranje kanalizacije, specijalno vozilo sa kamerom za inspekciju sustava odvodnje i opremu za ispitivanje prisutnosti plinova.

 

  1. Dautović istaknuo je važnost edukacija za nabavljenu opremu koja će se provoditi od strane licernciranog trenera proizvođača. Naveo je da se ovim projektom dovršava trenutno izgrađen sustav kanalizacije te da će građani dobiti priključke na vodovod i kanalizaciju što znači ispravnu vodu za piće te očuvanje okoliša i vodotoka.

 

SLAVČA D.O.O.