Dan otvorenih vrata projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Nova Gradiška“

No Comments Vijesti

Dan otvorenih vrata – jednodnevni sajam projekta i aktivnosti koji doprinose poboljšanju vodno -komunalne infrastrukture na području aglomeracije Nova Gradiška

 

IMAG0680Dana 8. prosinca na Trgu kralja Tomislava u Novoj Gradiški od 9:30 do 13 h održan je Dan otvorenih vrata projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Nova Gradiška“ gdje su zainteresirani imali priliku upoznati se s ciljevima i aktivnostima projekta te dobiti sve potrebne informacije vezane uz projekt.
Aktivnosti projekta prezentirali su direktor poduzeća Slavča d.o.o. g.Ivan Mikić, mr.sc te voditelj projekta g.Ivan Kožoman, dipl.ing.građ i pomoćnik projekta g. Mario Dautović.

 

G. Mikić je naveo da je ukupna vrijednost projekta 178.961.846 kuna od čega sufinanciranje od strane EuropskeIMAG0687
unije iz Kohezijskog fonda iznosi 100.616.732 kune te da se projekt provodi na području Aglomeracije Nova Gradiška na kojem će se izgraditi nova kanalizacijska mreža, novi vodovod kao uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Naveo je da je nositelj projekta Slavča d.o.o. i da se projekt provodi u suradnji sa partnerima: Gradom Nova Gradiška, Općinom Rešetari i Općinom Cernik.

 

Članovi projektnog tima naglasili su da je Osnovni cilj projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Nova Gradiška“ zaštita okoliša uz poštivanje načela održivog razvoja uz usmjerenost na poboljšanje sustava javne odvodnje, smanjenje gubitaka u sustavu javne vodoopskrbe i rješavanje problema pročišćavanja otpadnih voda te da je Svrha projekta poboljšanje vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda na području aglomeracije Nova Gradiška. Istaknuli su da se ovim projektom dovršava trenutno izgrađen sustav kanalizacije tako što će se izgraditi kolektori u naseljima gdje ih nema, a u postojeće rasteretne kišne priljeve će se ugraditi elektrostrojarska oprema te da će građani dobiti priključke na vodovod i kanalizaciju što znači ispravnu vodu za piće te očuvanje okoliša i vodotoka.

 

 

SLAVČA D.O.O.