Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Nova Gradiška

Osnovni cilj projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Nova Gradiška“ je zaštita okoliša uz poštivanje načela održivog razvoja. Projekt je usmjeren na poboljšanje sustava javne odvodnje, smanjenje gubitaka u sustavu javne vodoopskrbe i rješavanje problema pročišćavanja otpadnih voda. Projekt se provodi na području Aglomeracije Nova Gradiška na kojem će se izgraditi nova kanalizacijska mreža, novi vodovod te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

SLAVČA D.O.O.